Pildistamine

Kuidas pildistada

1.Lülitage fotoaparaat sisse ja valige režiiminuppu keerates

fotoaparaadi režiim.

2. Hoidke kaamerat, nagu joonisel näidatud.

3. Kinnitage valik

4. Pildistage

Pooleldi alla vajutamine

Täielikult alla vajutamine

Kontrollib fookust ja välku

Pildistab

Kuidas filmi salvestada

Keerake režiimi valikuketast ja valige ( ´).

1. Kinnitage valik

2. Alustage filmimist

Vajutage katikunuppu ning algab salvestamine. Kui katikunuppu uuesti vajutate, siis salvestamine peatub.

ET-8