[[Pred namestitivijo opreme za pritrditev na steno odstranite vijake iz luknje opreme. (samo 65-palčni modeli)

Priprava na namestitev opreme za pritrditev na steno

Primer A: Namestitev stenskega nosilca SAMSUNG

Primer B: Namestitev stenskega nosilca drugega proizvajalca

1

1

8.6 mm

Za namestitev stenskega nosilca uporabite držalni obroč 1.

Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)

Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej. Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

OPOMBA

−− Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.

−− Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli. −− Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.

−− Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.

−− Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.

−− Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.

−− Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.

−− Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.

Družina

Palcev

Spec. VESA (A * B)

Standardni vijak

Število

izdelkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 ~ 40

200 X 200

 

 

Televizor LED

 

 

M8

4

46 ~ 75

400 X 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleta za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

Slovenščina

Slovenščina - 19

[UE6400-XH]BN68-04778D-05L16.indb 19

 

 

2013-11-14 ￿￿ 3:00:04