HR-DVS2EU
625
T
V
P
R
+
T
V
P
R
T
V
T
V
+
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1
2
1
2
3
VHSDV
TV
CABLE/SAT
TV/VCR
– –:– –
AUDIO
0000
START
DEBUT
STOP
FIN
DATE
PR
DAILY/QTDN.
VPS/PDC
AUX
WEEKLY/HEBDO
EXPRESS
LCD PROG
0
PROG OK
3
4
4
MENU
30
SEC
ENTER/ENTREE
DV IN/OUT
ENTREE/SORTIE DV
VHSDV A.DUBINSERT
PR
DUB
COPIE
DV VHS
STARTR.A.EDIT
IN/OUT
S-VHS ET
PULL-OPEN
DU
NEDERLANDS
Mini DV/S-VHS
VIDEOCASSETTERECORDER
GEBRUIKS-
AANWIJZING
LPT0464-004B
INHOUD
VOOR DE VEILIGHEID 2
Veiligheidsvoorschriften.......................... 2
INSTALLEREN VAN DE VIDEORECORDER 4
Basisaansluiting....................................... 4
S-VIDEO aansluiting ............................... 5
BASISINSTELLINGEN 6
Automatisch instellen.............................. 6
Preset Download..................................... 8
Taal....................................................... 10
In-beelddisplay's.................................... 11
Energiebesparingsfunctie....................... 12
INSTELLINGEN VOOR SATELLIETONTVANGST 13
Installeren van de afstandsbediening van de
satellietontvanger..........................................
13
T-V LINK 16
T-V Link functies................................... 16
INFORMATIE OVER HET KLEURSYSTEEM 17
Instellen van het kleursysteem............... 17
WEERGAVE 18
Basisweergave....................................... 18
Weergavefuncties.................................. 19
OPNAME 26
Basisopname......................................... 26
Opnamefuncties.................................... 28
B.E.S.T. beeldsysteem............................ 32
TIMER-GESTUURDE OPNAME 34
Programmeren van de timer met
SHOWVIEW®............................................ 34
Programmeren van de "Express" timer ... 36
SPECIALE KENMERKEN 42
Afstandsbedieningsfuncties ................... 42
MONTEREN 45
Voorbereiding voor montage................. 45
Dubben van banden ............................. 46
Normaal dubben................................... 47
Monteren van meerdere scènes............. 48
Monteren van een camcorder ............... 50
Monteren van of naar een andere
videorecorder........................................ 52
Audio-dubben....................................... 54
Invoegmontage ..................................... 56
SYSTEEMVERBINDINGEN 60
Aansluiten van een satellietontvanger ... 60
Aansluiten/Gebruik van een decoder .... 62
Aansluiten/Gebruik met een
stereo-systeem....................................... 63
Aansluiten op een videotitelgenerator ... 64
Aansluiten van een printer .................... 66
EXTRA INSTELLINGEN 67
Instellen van SHOWVIEW®........................ 67
Instellen van de tuner............................ 68
Instellen van de klok ............................. 76
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 78
VRAGEN EN ANTWOORDEN 81
INDEX 82
TECHNISCHE GEGEVENS 86
ALLEREERST
ZIE "AUTOMATISCHE
INSTELLING" OP DE
ACHTERKAFT