NE 9
Indien zowel de kanalen als de klok automatisch zijn ingesteld:
1Schakel de TV in en kies de AV functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de
videorecorder zijn vastgelegd.
Indien zendernamen (ID — Z blz. 74) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer
5 seconden linksboven op het scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest.
Zie blz. 70 – 75 indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te
slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen.
Indien de kanalen juist automatisch zijn ingesteld maar de klok niet:
1Schakel de TV in en kies de AV functie. Controleer met de PR toets(en) dat alle vereiste zenders in het geheugen van de
videorecorder zijn vastgelegd.
Indien zendernamen (ID — Z blz. 74) tevens in het geheugen zijn vastgelegd, wordt de naam van de zender ongeveer
5 seconden linksboven op het scherm getoond wanneer u een andere zender met de videorecorder kiest.
Zie blz. 70 – 75 indien u de tuner handmatig wilt instellen om bijvoorbeeld bepaalde kanalen toe te voegen of over te
slaan, de kanaalposities wilt veranderen, of zendernamen wilt vastleggen of veranderen.
2Voer eerst "Instellen van de klok" op blz. 76 uit.
Indien zowel de kanalen als de klok niet automatisch zijn ingesteld:
1Controleer dat de TV-antenne juist met de videorecorder is verbonden en schakel de videorecorder even uit. Schakel de
videorecorder vervolgens weer in.
Het display voor het instellen van het land wordt op het displaypaneel en/of TV-scherm getoond; voer stappen 24
van blz. 6 – 7 nogmaals uit
of voer de procedure op blz. 8 uit
.
BELANGRIJK
n Onder bepaalde omstandigheden worden zendernamen mogelijk niet juist vastgelegd en werkt de automatische instelling voor
gidsprogrammanummers niet. Indien de gidsprogrammanummers niet goed zijn ingesteld zal bij opname van een TV-programma
met SHOWVIEW een ander TV-programma van een andere TV-zender met de videorecorder worden opgenomen. Bij het
programmeren van de timer met SHOWVIEW moet u controleren of de juiste kanaalpositie is gekozen waarop de videorecorder de
gewenste zender die u wilt opnemen ontvangt (Z blz. 34 "Programmeren van de timer met SHOWVIEW").
n De videorecorder legt alle gevonden zenders vast, zelfs indien de ontvangst van een zender slecht is. De beeldkwaliteit van een
zwakke zender is mogelijk slecht. U kunt dergelijke zwakke zenders wissen. Zie Z "Wissen van een kanaal" op blz. 71.
U kunt controleren of de gidsprogrammanummers juist zijn ingesteld door "Programmeren van de timer met SHOWVIEW" (Z blz. 34)
uit te voeren; indien het juiste kanaalpositienummer in stap 4 wordt getoond dan zijn de gidsprogrammanummers voor het in stap 3
ingevoerde SHOWVIEW nummer goed.
Het resultaat van automatisch instellen/Preset Download wordt op het displaypaneel getoond
De juiste tijd wordt getoond indien
zowel de kanalen als de klok
automatisch juist zijn ingesteld, nadat
de OK toets is ingedrukt in stap 4 op
bladzijde 7 of in stap 1 op bladzijde 8.
"1" (kanaalpositie) wordt getoond indien
de kanalen juist zijn ingesteld maar de
klok niet, nadat de OK toets is ingedrukt
in stap 4 op bladzijde 7 of in stap 1 op
bladzijde 8.
"– –:– –" wordt getoond indien zowel de
kanalen als de klok niet juist zijn
ingesteld.
A
B
C
A
INFORMATIE
Taal voor het in-beelddisplay
Met de functie voor het automatisch instellen wordt tevens de taal voor het in-beelddisplay automatisch gekozen op basis van
het land dat u in stap 2 op blz. 6 heeft ingesteld (tenzij u BELGIUM of SUISSE heeft gekozen) zoals u hieronder ziet.
SUOMI [SUOMI DANMARK [DANSK NEDERLAND [NEDERLANDS
PORTUGAL [ENGLISH ÖSTERREICH [DEUTSCH GREECE [ENGLISH
DEUTSCHLAND [DEUTSCH ESKÁ REPUBLIKA [ENGLISH OTHER WESTERN EUROPE[ENGLISH
POLSKA [ENGLISH ITALIA [ITALIANO OTHER EASTERN EUROPE [ENGLISH
NORGE [NORSK MAGYARORSZÁG [ENGLISH
SVERIGE [SVENSKA ESPAÑA [CASTELLANO
Zie Z "Taal" op blz. 10 indien u de taal zelf handmatig wilt veranderen.
Eenvoudige klok
Deze videorecorder heeft een "Eenvoudige klokfunctie" waarmee de tijd automatisch op vastgestelde intervallen wordt
gelijkgezet op basis van een PDC signaal. Voor gebruik van deze functie moet u de eenvoudige klok op "AAN" stellen.
Z "Eenvoudige klokfunctie" op blz. 76.
B
C