NE 5
SOUT
SORTIE
(DV/VHS)
ANTENNA
ANTENNE
IN
ENTREE
OUT
SORTIE
AUDIO
(DV/VHS)
L
R
AV2 (L-2)
IN/DECODER
ENTREE/DECODEUR
AV1 (L-1)
IN/OUT ENTREE/SORTIE
SAT CONTROL
CONTROLEUR SAT
OUT
SORTIE
S-VIDEO aansluiting
SLUIT DE VIDEORECORDER OP
DE TV AAN
1
a–Sluit de antenne, recorder en TV aan zoals
aangegeven in "Basisaansluiting (Z blz. 4)".
b–Sluit de S OUT aansluiting van de recorder op de
S-VIDEO IN aansluiting van de TV aan.
c–Sluit de AUDIO OUT aansluitingen van de recorder
op de AUDIO IN aansluitingen van de TV aan.
VERBIND DE VIDEORECORDER
MET EEN STOPCONTACT
2
Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de
netstroomingang op het achterpaneel van de
videorecorder en op een stopcontact.
OPMERKINGEN:
Voor S-VHS beelden van hoge kwaliteit.
Gebruik de AUDIO OUT aansluitingen van de videorecorder
voor het aansluiten van een versterker voor Hi-Fi stereo
weergave indien u niet over een stereo televisie beschikt.
(
Z
blz. 63)
Om de videorecorder die middels de S-VIDEO aansluiting is
aangesloten met de TV te bedienen, dient u de AV functie van
uw TV in te schakelen.
Zie de gebruiksaanwijzing van de TV voor het inschakelen
van de TV functie.
AUDIO OUT
ANTENNA IN
ANTENNA OUT
Antenne of kabel
S OUT
AUDIO IN aansluitingen
S-VIDEO IN aansluiting
Antenne-aansluiting
Achterpaneel van videorecorder
Netsnoer
Audiokabel (niet bijgeleverd)
S-Videokabel (niet bijgeleverd)
RF kabel (bijgeleverd)
Achterpaneel van TV
Verbinden met een TV met S-VIDEO/AUDIO IN
aansluitingen...
Nadat u de stekker van het netsnoer in een stopcontact heeft gestoken, wordt het display voor het instellen van het land op het TV-
scherm en/of op het displaypaneel van de videorecorder getoond wanneer u voor het eerst op de toets van de videorecorder/
afstandsbediening drukt om de spanning in te schakelen; ga naar blz. 6 voor het automatisch instellen.