HR-DVS2EU
COPYRIGHT © 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. EU
DU
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
Gedrukt in Duitsland
0900IYV*ID*JVE
Automatische instelling – aan de hand van
de aanduidingen op het displaypaneel
Met de functie voor automatisch instellen worden de tunerkanalen, de klok en gidsprogrammanummers
automatisch ingesteld.
CONTROLEER VOORDAT U START HET VOLGENDE OF:
nDe TV-antenne met de ANTENNA IN aansluiting op het achterpaneel van de videorecorder is verbonden.
nDe stekker van het netsnoer van de videorecorder in een stopcontact is gestoken.
nDe videorecorder is uitgeschakeld.
nBatterijen in de afstandsbediening zijn geplaatst.
1
Druk op (videorecorder/afstandsbediening).
2
Druk op %fi (afstandsbediening) en kies het internationale
telefoonnummer voor uw land.
Ga naar stap 3 indien u een andere code dan 32 (BELGIUM) of 41 (SUISSE) heeft gekozen.
Druk op OK indien u 36 (MAGYARORSZÁG), 42 ( ESKÁ REPUBLIKA), 48 (POLSKA) of EE (OTHER EASTERN
EUROPE) hebt gekozen. Het scherm voor het instellen van de klok zal verschijnen. Stel de klok handmatig in
(Z blz. 76 – 77) en ga dan naar stap 3.
Indien u 32 (BELGIUM) of 41 (SUISSE) heeft gekozen, moet u op OK (afstandsbediening) drukken en dan de
taalcode kiezen door op %fi (afstandsbediening) te drukken. Ga vervolgens naar stap 3.
(Voorbeeld) "DEUTSCHLAND" (Duitsland) is gekozen.
3
Druk op OK (afstandsbediening). "Auto" verschijnt op het displaypaneel.
4
Druk op OK (afstandsbediening) om de automatische instelling te doen starten. Druk op GEEN ENKELE toets op
de videorecorder of op de afstandsbediening terwijl "Auto" knippert.
Als de videorecorder door middel van een 21-pens SCART kabel (Z blz. 4) is verbonden met een TV die
voorzien is van de T-V Link functie, zal de videorecorder Preset Download automatisch uitvoeren (Z blz. 8)
wanneer u de TV inschakelt, zelfs wanneer u de functie voor Automatische Instelling hebt ingesteld op "Auto".
Zie blz. 9 van de gebruiksaanwijzing indien "– –:– –" op het displaypaneel verschijnt.
* Nadat u de functie voor het automatisch instellen eenmaal heeft uitgevoerd, zal de videorecorder deze functie
niet nogmaals uitvoeren, zelfs niet nadat het geheugen van de videorecorder werd gewist. Voer het instellen
van de tuner (
Z
blz. 68) en/of klok (
Z
blz. 76) als vereist uit.
ZIE BLZ. 6 IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR MEER INFORMATIE.
(Voorbeeld) "FRANCAIS" (Frans) is voor BELGIUM gekozen.
Taalcode
Codes voor internationale telefoongesprekken
Codes voor internationale telefoongesprekken
BELGIUM :32 NORGE :47
ESKÁ REPUBLIKA : 42 ÖSTERREICH :43
DANMARK :45 POLSKA :48
DEUTSCHLAND :49 PORTUGAL :351
ESPAÑA : 34 SUISSE :41
GREECE : 30 SUOMI : 358
ITALIA :39 SVERIGE :46
MAGYARORSZÁG : 36
OTHER WESTERN EUROPE
:- -
NEDERLAND :31
OTHER EASTERN EUROPE
:EE
Taalcode
ENGLISH : 01 NEDERLANDS : 06
DEUTSCH : 02 SVENSKA : 07
FRANCAIS : 03 NORSK : 08
ITALIANO : 04 SUOMI : 09
CASTELLANO : 05 DANSK : 10