6 NE
BASISINSTELLINGEN
Wanneer u voor het eerst op de toets van de
afstandsbediening drukt om de spanning in te schakelen nadat u
de stekker van het netsnoer in een stopcontact heeft gestoken,
wordt het display voor het instellen van het land op het TV-
scherm en/of op het displaypaneel van de videorecorder
getoond. Door eenvoudigweg uw land* te kiezen, stelt de
automatische instelfunctie de tunerkanalen, de klok** en de
gidsprogrammanummers.
* Indien u in België (BELGIUM) of Zwitserland (SUISSE) woont, moet u
ook de taal van uw gebied kiezen.
** Indien u in Hongarije (MAGYARORSZÁG), de Tsjechische Republiek
(ESKÁ REPUBLIKA), Polen (POLSKA) of een ander Oost-Europees
land (OTHER EASTERN EUROPE) woont, dient u de klok handmatig
in te stellen.
Gebruik het displaypaneel van de videorecorder en/of het TV-
scherm voor het uitvoeren van de handelingen.
Controleer de volgende punten alvorens te starten:
De TV-antenne moet met de videorecorder zijn verbonden.
De stekker van het netsnoer van de videorecorder moet
in een stopcontact zijn gestoken.
Wanneer u het in-beelddisplay wilt gebruiken moet de
TV in de AV-functie zijn geschakeld.
Automatisch
instellen
Automatisch instellen van kanalen,
de klok en gidsprogrammanummer
LET OP
Nadat de automatische instellingen zijn uitgevoerd blijven
alle vastgelegde zenders en de gidsprogrammanummers in
het geheugen van de videorecorder vastgelegd, zelfs
wanneer de gespecificeerde tijd voor het ondersteunen van
het geheugen is verstreken. De videorecorder zal niet
nogmaals de functie voor het automatisch instellen
uitvoeren. U hoeft in dat geval uitsluitend de klok opnieuw
in te stellen. (Z blz. 76)
Maak zelf de vereiste instellingen indien u bijvoorbeeld
naar een ander gebied bent verhuisd.
Instellen van de tuner Z blz. 68
Instellen van de klok Z blz. 76
Stel de kanalen voor de tuner opnieuw in indien er een
nieuwe zender in uw gebied is (Z blz. 68).
Codes voor internationale telefoongesprekken
BELGIUM :32 NORGE :47
ESKÁ REPUBLIKA : 42 ÖSTERREICH :43
DANMARK :45 POLSKA :48
DEUTSCHLAND :49 PORTUGAL :351
ESPAÑA :34 SUISSE :41
GREECE : 30 SUOMI : 358
ITALIA :39 SVERIGE : 46
MAGYARORSZÁG :36
OTHER WESTERN EUROPE
:- -
NEDERLAND :31
OTHER EASTERN EUROPE
:EE
BELGIUM
ESKÁ REPUBLIKA
DANMARK
DEUTSCHLAND
ESPAÑA
GREECE
ITALIA
MAGYARORSZÁG
NEXT PAGE
[5] =
[MENU] : EXIT
˘
BELGIUM
ESKÁ REPUBLIKA
DANMARK
DEUTSCHLAND
ESPAÑA
GREECE
ITALIA
MAGYARORSZÁG
NEXT PAGE
[5] =
[MENU] : EXIT
˘
SCHAKEL DE VIDEORECORDER IN
1
Druk op van de videorecorder of afstandsbedie-
ning. Het display voor het instellen van het land wordt
op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond.
KIES HET LAND
2
Wanneer u het displaypaneel van de videorecorder
gebruikt
Druk op %fi om het toegangsnummer voor
internationale telefoongesprekken voor uw land te
kiezen. Zie de linkertabel.
(Voorbeeld) DEUTSCHLAND (Duitsland) is gekozen
Wanneer u het in-beelddisplay gebruikt
Druk op % om het pijltje
(opgelichte balk) naar de
naam van uw land te
verplaatsen.
VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE
123
456
789
1
2
1
2
3
0
3
4
4
OK
MENU