NE 7
OPMERKING:
Ga naar stap 3 indien u BELGIUM (32) of SUISSE (41)
hebt gekozen. Druk op OK indien u MAGYARORSZÁG
(36), ESKÁ REPUBLIKA (42), POLSKA (48) of OTHER
EASTERN EUROPE (EE) hebt gekozen. Het scherm voor
het instellen van de klok zal verschijnen. Stel de klok
handmatig in (
Z
blz. 76 – 77) en ga dan naar stap 4.
Ga direct naar stap 4 indien u de naam (code) van een
ander land hebt gekozen.
KIES DE TAAL
3
Druk op OK. Het display voor het instellen van de taal
wordt op het displaypaneel en/of het TV-scherm getoond.
Wanneer u het displaypaneel van de videorecorder
gebruikt
Druk op % om de code voor uw taal te kiezen.
Wanneer u het
in-beelddisplay gebruikt
Druk op % om het pijltje
(opgelichte balk) naar de
gewenste taal te verplaatsen.
VOER DE AUTOMATISCHE
INSTELLINGEN UIT
4
Druk op OK.
Wanneer u het displaypaneel van de videorecorder
gebruikt
Druk op % om "Auto" te kiezen en druk dan op OK of
#
.
Wanneer u het in-beelddisplay gebruikt
Druk op % om het pijltje
(opgelichte balk) naar
"AUTO CH INSTELLING"
te verplaatsen en druk dan
op OK of
#
.
"Auto" knippert op het displaypaneel; druk NIET op
een van de toetsen van de videorecorder of de
afstandsbediening totdat het displaypaneel de klok,
"(CH)1" of "– – :– – " toont zoals aangegeven op
blz. 9.
Toegangscode voor internationale
telefoon
(Voorbeeld) Met "DEUTSCH" (Duits) voor SUISSE
gekozen
Taalcode
Bij gebruik van het
in-beelddisplay zal
het AUTO CH
INSTELLING scherm
verschijnen.
De " " markering
verplaatst tijdens het
automatisch instellen
van links naar
rechts op het
scherm. Wanneer het
Automatisch
Instellen is voltooid,
verschijnt "ZENDER ZOEKEN VOLTOOID" ongeveer
5 seconden lang op het scherm, en daarna verschijnt
het normale scherm weer.
Als de videorecorder door middel van een 21-pens
SCART kabel (Z blz. 4) is verbonden met een TV die
voorzien is van de T-V Link functie, zal de
videorecorder Preset Download automatisch
uitvoeren (Z blz. 8) wanneer u de TV inschakelt,
zelfs wanneer u de functie voor Automatische
Instelling hebt ingesteld op "Auto".
AUTO CH INSTELLING
EVEN GEDULD AUB
[MENU] : EINDE
0
+++
Begin Eind
OPMERKINGEN:
Eerst worden de kanalen automatisch ingesteld; alle zenders
die u in uw gebied kunt ontvangen worden vastgelegd.
Met de automatische functie wordt de klok op basis van het
PDC signaal van een zender ingesteld nadat de kanalen zijn
vastgelegd.
Tijdens het automatisch instellen van de kanalen leest de
videorecorder tevens de namen van de gevonden zenders en
legt deze in het geheugen vast. Vervolgens worden
automatisch S
HOW
V
IEW
gidsprogrammanummers voor deze
zenders vastgelegd in overeenstemming met het gebied.
De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet auto-
matisch worden ingesteld indien er in uw gebied geen TV-
zender is, die een PDC signaal uitzendt.
Het automatisch instellen wordt voortijdig gestopt wanneer
tijdens de procedure de spanning wordt onderbroken of u
bijvoorbeeld op of MENU drukt. U moet in dat geval de
videorecorder uitschakelen, vervolgens weer inschakelen en
de handelingen opnieuw vanaf stap 1 uitvoeren.
Afhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische
instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd.
Indien er beeld is maar geen geluid, of indien het geluid op
sommige automatisch ingestelde kanalen onnatuurlijk klinkt,
is de instelling van het TV-systeem voor de betreffende
kanalen mogelijk niet juist. Kies het geschikte TV-systeem
voor deze kanalen (
Z
blz. 71, "INFORMATIE").
AUTO CH INSTELLING
T-V LINK
[5] =
[MENU] : EINDE
(Voorbeeld) Met "DEUTSCH"
(Duits) gekozen
Taalcode
ENGLISH :01 NEDERLANDS : 06
DEUTSCH :02 SVENSKA : 07
FRANCAIS : 03 NORSK :08
ITALIANO :04 SUOMI : 09
CASTELLANO : 05 DANSK : 10
DANSK
SUOMI
NORSK
SVENSKA
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
FRANCAIS
DEUTSCH
ENGLISH
[5] =
[MENU] : ENDE