8 NE
BASISINSTELLINGEN (vervolg)
Preset Download
(Zenders van de TV
in de videorecorder
vastleggen)
Wanneer u deze videorecorder via een volledig bezette 21-
pens SCART kabel (Z blz. 4) op uw TV aansluit, kunt u de
kanalen in de tuner van de videorecorder vastleggen door de
afstemgegevens van uw TV naar de videorecorder te zenden
(Preset Download) in plaats van de Automatische Instelling
(Z␣blz. 6) te gebruiken. Nadat de kanalen zijn vastgelegd,
zullen de klok en de gidsprogrammanummers door de
videorecorder automatisch worden ingesteld. Voor details, zie
de gebruiksaanwijzing van uw TV.
VOER PRESET DOWNLOAD UIT
1
Druk op OK.
Wanneer u het displaypaneel van de videorecorder
gebruikt
Druk op % om "CH – –" te kiezen en druk dan op OK
of
#
.
Wanneer u het in-beelddisplay gebruikt
Druk op % om het pijltje
(opgelichte balk) naar "T-V
LINK" te verplaatsen en
druk dan op OK of
#
.
De voorkeuzekanaalpositie op het displaypaneel
vermeerdert vanaf "CH1". Druk GEEN ENKELE toets
op de videorecorder of de afstandsbediening in
totdat het display dat op blz. 9 is afgebeeld, de
klok, "(CH)1" of "– – :– – " op het displaypaneel
aangeeft.
Wanneer u het in-
beelddisplay gebruikt,
zal het T-V LINK scherm
verschijnen. Daarna zal
het GIDSNUMMER
INSTELLING scherm
verschijnen terwijl het
gidsprogrammanummer
wordt ingesteld.
Wanneer Preset
Download is voltooid,
verschijnt "VOLTOOID"
ongeveer 5 seconden
lang op het scherm, en
daarna verschijnt het
normale scherm weer.
Indien u een toets op de
videorecorder of
afstandsbediening
indrukt terwijl de Preset
Download bezig is, zal deze worden onderbroken.
T-V LINK
EVEN GEDULD AUB
[MENU] : EINDE
AUTO CH INSTELLING
T-V LINK
[5] =
[MENU] : EINDE
OPMERKINGEN:
Automatische instelling van de klok en van de
gidsprogrammanummers op deze videorecorder is niet mogelijk in
gebieden waar geen enkele TV-zender een PDC signaal uitzendt.
De Preset Download of automatische instelling wordt
onderbroken wanneer de spanning wordt onderbroken of u
op of MENU drukt terwijl deze aan de gang zijn. In dat
geval moet u de videorecorder uitschakelen, weer
inschakelen en dan de procedure vanaf het begin herhalen.
Afhankelijk van de ontvangstcondities, zal de automatische
instelling van de klok soms niet juist worden uitgevoerd.
Om de T-V Link functie te kunnen gebruiken, dient u aan te sluiten
door middel van een volledig bezette 21-pens SCART kabel.
De op deze videorecorder beschikbare letters/tekens voor de
zendernamen (ID) zijn A–Z, 0–9, –, *, + en (spatie). De
naam van sommige ingevoerde zenders kan dientengevolge
verschillen van die van uw TV (
Z
blz. 73).
Deze functie werkt alleen met een TV die voorzien is van T-V
Link e.d.*.
* Compatibel met TV’s die voorzien zijn van T-V Link, EasyLink,
Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC of NexTView
Link via een volledig bezette 21-pens SCART kabel. De
compatibiliteit en de beschikbare functies kunnen verschillend
zijn afhankelijk van het systeem.
Voer stappen 1 t/m 3 onder "Automatisch Instellen" op
blz. 6 en 7 uit alvorens verder te gaan.
GIDSNUMMER INSTELLING
EVEN GEDULD AUB
[MENU] : EINDE
123
456
789
1
2
1
2
3
0
3
4
4
OK
MENU