10 NE
BASISINSTELLINGEN (vervolg)
Taal
Met deze videorecorder kunt u één van de 10 talen voor de
medelingen op het scherm kiezen. Met de functie voor het
automatisch instellen wordt de taal automatisch gekozen
(Z blz. 9). U kunt echter de taal veranderen door de volgende
handelingen uit te voeren.
Schakel de TV in en kies de AV functie. SCHAKEL DE VIDEORECORDER IN
1
Druk op .
ROEP HET HOOFDMENU OP
2
Druk op MENU.
ROEP HET SCHERM VOOR HET
INSTELLEN VAN HET LAND OP
3
Druk op %fi om het pijltje
(opgelichte balk) naar
"AUTO CH INSTELLING"
te verplaatsen. Druk
vervolgens op OK of
#
.
KIES HET LAND
4
Druk op %fi om het pijltje (opgelichte balk) naar de
naam van het gewenste land te verplaatsen. Druk
vervolgens op OK of
#
.
KIES DE TAAL
5
Druk op %fi om het pijltje
(opgelichte balk) naar de
gewenste taal te
verplaatsen.
U hoeft niet op OK te
drukken. Indien u op OK
drukt, zal het AUTO CH
INSTELLING/T-V LINK
scherm verschijnen.
ROEP HET NORMALE SCHERM
WEER OP
6
Druk op MENU.
HOOFD MENU
FUNCTIE INSTELLING
(S) VHS INSTELLING
DV INSTELLING
AUTO CH INSTELLING
HAND CH INSTELLING
UITG./ING. INSTELL
BASIS INSTELLINGT
[5] =
[MENU] : EINDE
DANSK
SUOMI
NORSK
SVENSKA
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
FRANCAIS
DEUTSCH
ENGLISH
[5] =
[MENU] : EINDE
123
456
789
1
2
1
2
3
0
3
4
4
OK
MENU