STROOMVOORZIENING
35
Nederlands
Het typeplaatje bevindt zich op de onderkant van het
apparaat.
1Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt
met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan
contact op met uw leverancier of serviceorganisatie.
2Verbind het netsnoer met de ingang MAINS V~ en het stopcontact
Hiermee wordt de netvoeding ingeschakeld.
Als u het apparaat aansluit op de netvoeding dan wordt de batterijvoeding uitgeschakeld.
Wanneer u de netvoeding uitschakelt dan heeft dit één van de volgende effecten:
• Als er batterijen in het apparaat zitten:
yHet apparaat schakelt over op batterijvoeding;
of
• Als er geen batterijen in het apparaat zitten:
yknippert en de huidige tijd wordt weergegeven.
Na enige tijd gaan alle instellingen verloren.
Om het toestel volledig van het net te scheiden moet de netstekker
uit de muurcontactdoos worden getrokken.
• Open het batterijvak en plaats er 4 batterijen in, type R20, UM1
of D(bij voorkeur alkaline).
Opmerkingen: – Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u
het apparaat lange tijd niet zult gebruiken.
– Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of
verschillende types batterijen door elkaar.
• Als de batterijen bijna leeg zijn:
ybegint te knipperen.

Batterijen (niet bijgeleverd)

Netvoeding

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de
Europese Gemeenschap.
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

ñ

AE2380/00.1n ndl 28.10.1999 13:49 Uhr Seite 35