BETJENINGSKNAPPER
56
Dansk
1POWER ON·OFF...tænder og slukker for
apparatet
2VOLUME...............indstiller lydstyrken
3NEWS··MUSIC.....vælger lyden
4BAND
FM·MW·LW..........vælger bølgeområdet
55+.........................gør det muligt at lagre og
vælge mere end
5 radiostationer pr.
bølgeområde
63TUNING...........indstiller på radiostationer
opad
TIMEADJUST ......indstiller time- og minuttal
opad
74TUNING...........indstiller på radiostationer
nedad
TIMEADJUST ......indstiller time- og minuttal
nedad
8TIMESET ..............aktiverer/bekræfter
tidspunktet på uret
9ALARMSET ..........aktiverer/bekræfter
vækketidspunktet
0.............................FM-antenne
!PRESET 1–5..........lagrer radiostationer og
vælger forvalgsstationer
@DISPLAY FREQUENCY·TIME·ALARM
skifter mellem frekvens,
tidspunkt og vækkedisplay
#·BUZZ....................vælger brummertonen til
vækning
·RADIO.................vælger radioen til vækning
·OFF......................deaktiverer
vækkefunktionen
$p..........................3,5 mm
hovedtelefonbøsning
%.............................display
^SLEEP...................aktiverer sleep-timeren
&LOCK.....................låser alle knapper
*MAINS V~............bøsning til lysnetledning
(RESET...................nulstiller alle indstillinger
Miljøinformation
Der er ikke brugt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vort bedste for
at gøre det muligt at adskille emballagen i tre hovedbestanddele: pap (æsken), polystyrenskum
(buffermaterialer) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).
Apparatet indeholder materialer, der egner sig til genbrug, hvis de tages ud af apparatet. Man
skal derfor henvende sig til et sted, der har specialiseret sig i udtagning af materialer med
henblik på genbrug, når apparatet til sin tid skal kasseres. Man bedes venligst overholde de
lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og apparater, der skal
kasseres.
AE2380/00.1n dan 28.10.1999 13:45 Uhr Seite 56