VOORZIENINGEN
Nederlands
38
U kunt in het totaal van 30 zenders de frequentie programmeren
(10 voor elk golfgebied).
1Stem af op de gewenste zender.
2Houd één van de toetsen PRESET (1–5) langer dan 2 seconden
ingedrukt tot u een dubbele pieptoon hoort.
yHet golfgebied, de frequentie en het voorkeuzenummer van
de geprogrammeerde zender worden weergegeven.
• Wilt u meer dan 5 zenders per golfgebied programmeren, druk
dan op 5+voor u een nummer toekent aan één van de toetsen
PRESET (1–5) (zie stap 2).
• Druk op RESET om alle geprogrammeerde zenders te wissen.
Afstemmen op een geprogrammeerde zender
1Wilt u afstemmen op de zenders 6–10, druk dan eerst op 5+.
2Druk korter dan 2 seconden op één van de toetsen PRESET (1–5).
yU hoort één pieptoon en de zender begint te spelen.
Het golfgebied, de frequentie en het voorkeuzenummer van
de geprogrammeerde zender worden weergegeven.
U kunt alle toetsen op het apparaat blokkeren. Wanneer dan een
toets ingedrukt wordt, gebeurt er niets.
1Druk op LOCK.
ywordt weergegeven.
2Om de blokkeerfunctie uit te schakelen, drukt u opnieuw op
LOCK.
Opmerkingen: – Als de vergrendelfunctie wordt geactiveerd,
zal het klokdisplay automatisch overschakelen
op het radiodisplay. Om terug te keren naar
het klokdisplay, de vergrendelfunctie
deactiveren en indien nodig herhaaldelijk op
DISPLAY FREQUENCY·TIME·ALARM drukken.
– Om het alarm uit te schakelen bij geactiveerde
vergrendelfunctie, op LOCK drukken.
LOCK
VOLUME
ON
O
FF
SLEEP

Blokkeerfunctie

BAND
BAND
FMMWLW
5+
PRESET
12345
DI
S

Programmeren van radiozenders

AE2380/00.1n ndl 28.10.1999 13:49 Uhr Seite 38