39
Nederlands
VOORZIENINGEN
U kunt het apparaat gebruiken als wekker, waarbij de zoemer of de
radio op een bepaalde tijd ingeschakeld worden.
1Druk op ALARM SET.
yen de cijfers van de wektijd knipperen.
2Druk op TIMEADJUST 3of 4om de gewenste wektijd in te
stellen.
3Druk nogmaals op ALARM SET of druk gedurende minstens
5 seconden geen enkele toets in.
• Schuif de schakelaar op ·BUZZ of ·RADIO om het gewenste
wekgeluid te kiezen en om de wekker in te schakelen.
yen ofwel worden weergegeven met
de huidige tijd.
• Schuif de schakelaar op ·OFF om de wekker uit te schakelen.
Opmerkingen: – Als geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt
de wekker na 1 uur uitgeschakeld.
– U kunt de wekker voor 24 uur uitzetten door op
een willekeurige toets op het apparaat te drukken.
– De pieptoon van de zoemer gaat harder klinken na
10 seconden.
Met de sleep timer kunt u voor het inslapen een periode instellen
waarna het apparaat uitgeschakeld wordt.
1Druk binnen 5 seconden herhaaldelijk op SLEEP tot de gewenste
periode weergegeven wordt.
ySLEEP en ofwel 120, 60, 30,10 of OFF worden
weergegeven.
2Druk, zodra de gewenste periode weergegeven wordt, op geen
enkele toets meer.
ySLEEP en de frequentie en het golfgebied van de huidige
radiozender worden weergegeven. Als de gekozen periode
om is, verdwijnt SLEEP en wordt de radio uitgeschakeld.
�� Wilt u de timer uitschakelen voor de gekozen periode om is,
druk dan op POWER ON·OFF of SLEEP.
LOCK
SLEEP

Sleep timer

LOCK
VOLUME
ONOFF
POWER
BAND
FMMWLW
5+
PRESET
TUNING
TIME ADJUST
TIME SET
ALARM SET
12345
SLEEP
DISPLAY
FREQUENCY
TIME
ALARM

Inschakelen en uitschakelen van de wekker

LOCK
VOLUME
ONOFF
POWER
BAND
FMMWLW
5+
PRESET
TUNING
TIME ADJUST
E
SET
ALARM SET
12345
SLEEP
DISPLAY
FREQUENCY
TIME
ALARM

Instellen van de wektijd

AE2380/00.1n ndl 28.10.1999 13:49 Uhr Seite 39