REGLAGE
48
Svenska
1POWER ON·OFF...för att koppla på och av
apparaten
2VOLUME...............för att justera volymen
3NEWS··MUSIC.....för att ställa in ljudet
4BAND
FM·MW·LW..........för att välja
våglängdsband
55+.........................gör att du kan lagra och
välja mer än
5 radiostationer per
våglängdsband
63TUNING...........för att ställa in
radiostationer uppåt
TIMEADJUST ......för att justera timme och
minuter uppåt
74TUNING...........för att ställa in
radiostationer nedåt
TIMEADJUST ......för att justera timme och
minuter nedåt
8TIMESET ..............för att aktivera/bekräfta
tidsinställningen
9ALARMSET ..........för att aktivera/bekräfta
väckninginställningen
0.............................FM-antenn
!PRESET 1–5..........för att lagra radiostationer
och välja lagrade stationer
@DISPLAY FREQUENCY·TIME·ALARM
för att växla mellan att
visa frekvens, tid och
väckning
#·BUZZ....................för att välja ringning som
väckningssignal
·RADIO..................för att välja radio som
väckningssignal
·OFF......................för att deaktivera
väckningsfunktionen
$p..........................3,5 mm uttag för hörlurar
%.............................display
^SLEEP...................för att aktivera
insomningstimern
&LOCK.....................för att låsa alla knappar
*MAINS V~............uttag för nätkabeln
(RESET...................för att radera alla
inställningar
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har undvikts. Vi har gjort vårt yttersta att underlätta
källsortering: kartong (lådan), svällande styrenplast (stötskydd) och etylenplast (plastpåsar,
skyddande skumgummiplatta).
Enheten består av material som kan återvinnas om den tas om hand av specialföretag. Följ lokala
bestämmelserna när du kasserar förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.
AE2380/00.1n swe 28.10.1999 13:54 Uhr Seite 48