Snímanie obrázka

Nasnímanie fotografie

1.Zapnite fotoaparát a zvoľte režim snímania otáčaním prepínača režimu.

2.Podržte fotoaparát podľa ilustrácie

3. Potvrďte kompozíciu

4. Nasnímajte obrázok

Pri polovičnom stlačení

Úplným stlačením sa nasníma

fotoaparát zaostrí a nastaví sa

snímka.

expozícia.

 

Ako nahrávať filmOtočte ovládačom režimu a vyberte možnosť (´).

1.Overte kompozíciu.

2.Začnite nahrávať.

Stlačením tlačidla spúšte sa začne nahrávanie. Opätovným stlačením

tlačidla spúšte sa nahrávanie zastaví.

((8))