Otočný volič režimu

Otočným voličem umístěným na horní části přístroje můžete zvolit požadovaný režim fotoaparátu.

AUTO

Tento režim vyberte pro rychlou a snadnou expozici snímků, která vyžaduje minimální zásah uživatele.

PROGRAM

Volbou programového režimu je provedeno optimální nastavení. Stále můžete ručně nastavit všechny funkce kromě hodnot clony a expoziční doby.

MANUÁLNÍ

Tento režim umožňuje ručně nastavit všechny funkce včetně hodnoty clony a expoziční doby.

DIS

Tento režim snižuje vliv otřesů na fotoaparát a pomůže vám dosáhnout správné expozice snímků i za méně příznivých světelných pod- mínek.

PRŮVODCE NÁPOVĚDOU K FOTOGRAFOVÁNÍ

Pomáhá uživateli naučit se správnou metodu film- ování, což zahrnuje řešení možných problémů, které se mohou při filmování vyskytnout, a uživateli umožňuje procvičit si filmování.

PORTRÉTTato nabídka slouží k fotografování osob.SCÉNA

Tuto nabídku použijte pro snadnou konfiguraci optimálních nastavení při různých podmínkách fotografování.

VIDEOKLIPVideoklip lze nahrávat do vyčerpání dostupné záznamové doby.

ESKYČ

7