Заснемане на снимка

Как се заснема снимка

1.Включете фотоапарата и изберете режим, като завъртите кръглия плъзгач за режима.

2.Дръжте фотоапарата, както е показано.

3.Потвърдете композицията.

4. Заснемане на снимка

Натискане наполовина

Натискане докрай

надолу ПроверкаЗаснемане на
на състоянието наснимка
фокусирането и

 

светкавицата.

 

Как се заснема видеоклипЗавъртете кръглия плъзгач за режима и изберете ( ´ ).

1. Потвърдете композицията.

2.Стартирайте заснемането. Натиснете бутона на затвора, за да

стартирате заснемането, натиснете го повторно, за да преустановите заснемането.

8