Obsah

Seznamte se s fotoaparátem

1

Funkce a obsah balení

4

Životnost baterie a počet snímků (doba záznamu)

5

Indikátor na LCD displeji

6

Otočný volič režimu

7

Fotografování

8

Přehrávání / Mazání snímků

9

Stažení snímků

10

Technické údaje

11

Seznamte se s fotoaparátem

Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, Inc. v USA a dalších zemích.

Všechny další obchodní nebo výrobní známky uvedené v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných firem.

Obsah, obrázky a technické údaje obsažené v této uživatelské příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce uložené na disku CD se softwarem.

Návod k obsluze ve formátu PDF naleznete na disku CD s programy, dodávaném s fotoaparátem. Soubory PDF najdete pomocí aplikace Průzkumník systému Windows.

Před otevřením souborů PDF musíte nainstalovat aplikaci Adobe Reader, kterou naleznete na disku CD s programy.

ESKYČ

1