Obsah

Zoznámenie s fotoaparátom

1

Popis funkcií/súčasti dodávky

4

Výdrž batérie a počet snímok (Čas nahrávania)

5

Indikátory na LCD displeji

6

Otočný prepínač režimu

7

Snímanie obrázka

8

Prehrávanie/Odstraňovanie snímok

9

Preberanie obrázkov

10

Technické údaje

11

Zoznámenie s fotoaparátom

Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.

Všetky značky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto príručke, sú registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Obsah tejto príručky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu pri inovácii funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa nach- ádza na disku CD Softvér.

Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza doku- mentácia v podobe používateľských príručiek vo formáte PDF. V prehliadači systému Windows nájdite súbory vo formáte PDF.

Pred otváraním súborov PDF musíte nainštalovať program Adobe Reader, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM so softvérom.

SLOVENSKY
((1))