Кръгъл плъзгач за режима

Можете да изберете желания режим на фотоапарата, като използвате кръглия плъзгач за режима в горната част

на фотоапарата.AUTO (АВТОМАТИЧНО)Изберете този режим за бързо и лесно правене на снимки с минимално взаимодействие с потребителя.PROGRAM (ПРОГРАМИРАНЕ)

Изборът на режима за програмиране ще конфигурира фотоапарата с оптималните настройки. Можете ръчно да конфигурирате всички функции с изключение на апертурната стойност и скоростта на затвора.

MANUAL (РЪЧЕН)

Можете ръчно да конфигурирате всички функции, включително и апертурната стойност и скоростта на затвора.

DIS

Този режим намалява ефекта от трептене на фотоапарата и помага при получаването на по-ясни снимки в неблагоприятни условия.

PHOTO HELP GUIDE (Помощник за снимки)

Помага на потребителя за научаване на правилния метод на филмиране, което включва решения на потенциални проблеми, които може да възникнат по време на филмиране, като също така потребителят може да се упражнява в заснемането на филми.

PORTRAIT (ПОРТРЕТ)Използвайте го за заснемане на хора.SCENE (СЦЕНА)

Използвайте менюто за лесно конфигуриране на оптималните настройки при заснемане на различни ситуации.

MOVIE CLIP (ВИДЕОКЛИП)

Можете да заснемете видеоклип с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис.

APСКИБЪПГ

7