Идентификация на функциите / Съдържание на фотоапарата

Кръгъл плъзгач

 

 

Индикатор за състоянието на

 

Бутон за включване/

 

фотоапарата

Бутон W за мащабиране

за режима

изключване

 

 

 

 

 

 

(миниатюри)

Бутон на затвора

Микрофон

 

 

 

 

 

 

Бутон T за мащабиране

 

Високоговорител

 

 

 

Светкавица

 

 

 

(цифрово мащабиране)

АФ сензор/

 

 

 

Входен порт за

 

 

 

Бутон за откриване на лице

Индикатор за

 

 

 

правотоково захранване

LCD монитор

 

 

Бутон Е (ефекти)

самоснимачката

 

 

 

 

 

Изход за USB /

 

 

 

 

Скоба за връзка

аудио-видео

 

 

 

 

 

Обектив / капак

 

 

 

 

 

на обектива

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутон Fn / за изтриване

Бутон с 5 функции

 

 

 

Режим за възпроизвеждане / бутон за принтер

Включениелементи

 

Алкални батерии

 

 

Ръководство за

 

Фотоапарат

USB кабел

Връзка за фотоапарата

потребителя,

Компактдиск със софтуера

от тип AA

гаранция за продукта

Допълнителниелементи:

SD/SDHC/

Акумулаторна батерия

Зарядно устройство

Кабел за

Кабел за

Калъф за

променливотоково

MMC карта с памет

(SNB-2512)

(SBC-N2)

аудио-видео

захранване

фотоапарата

ÄПреди да използвате този продукт, проверете дали разполагате с правилното съдържание в кутията. Съдържанието в кутията може да варира в зависимост от търговския регион. За закупуване на допълнително оборудване се свържете с най-близкия търговец на Samsung или с център за обслужване на Samsung.

4