Preberanie obrázkov

Pre Windows

Pre Macintosh

 

 

Počítač s procesorom lepším ako

 

Pentium 450 MHz

Power Mac G3 alebo novší

(odporúča sa Pentium 800 MHz)

 

 

 

Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista

Mac OS 9.2 ~ 10.4

 

 

Minimálne 128MB RAM

Minimálne 64MB RAM

(odporúča sa viac ako 512 MB)

(odporúča sa viac ako 256MB)

200 MB voľného miesta na

110 MB voľného miesta na pevnom

pevnom disku

disku

(odporúča sa viac ako 1 GB)

 

 

 

Port USB

Port USB

 

 

Jednotka CD-ROM

Jednotka CD-ROM

 

 

1024x768 pixlov, kompatibilný

 

monitor s farebnou hĺbkou 16 bitov

 

(odporúča sa obrazovka

 

s farebnou hĺbkou 24 bitov)

 

Microsoft DirectX 9,0C

 

 

 

Režim pripojenia počítača

1.Nainštalujte dodávaný softvér.

2. Prevezmite snímky.

Prepojte fotoaparát a počítač dodávaným káblom USB, prevezmite a uložte snímku do počítača.

((10))