Zobrazování snímků- Na displeji je zobrazen poslední snímek uložený do paměti.Stiskněte tlačítko přehrávání ( Î).

Přehrávání / Mazání snímků

Vymazání snímků-Tímto tlačítkem můžete vymazat snímky uložené na paměťové kartě.

1.Pomocí tlačítek VLEVO / VPRAVO vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko VYMAZAT ( Õ).

Stisknutím tlačítka Vlevo/Vpravo vyberte snímek, který chcete přehrát.

VYMAZAT?

NE

ANO

T VYBRAT

OK POTVRDIT

[Jediný snímek]

VYMAZAT?

NE

ANO

OK POTVRDIT

[Náhled snímku]

ÄTichý režim: Stiskem tlačítka režimu přehrávání po dobu nejméně 3 sekund se změní nastavení zvukové signalizace a uvítací melodie na VYPNUTO, i když máte tuto volbu nastavenou na ZAPNUTO.

2. Další snímky, které chcete vymazat,

 

 

 

přidáte stisknutím tlačítka T.

 

 

ESKYČ

snímků

 

 

- Tlačítko VLEVO/VPRAVO : Výběr

 

 

 

- Tlačítko T : Označení pro vymazání

 

Prev

Next

- Tlačítko OK : Vybrané snímky

T

VYBRAT

OK VYMAZAT

 

 

 

budou vymazány

 

 

 

3. Pomocí tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadovanou hodnotu v podnabídce a stiskněte tlačítko OK.

- Jestliže zvolíte [NE] : Operace mazání bude zrušena.- Jestliže zvolíte [ANO] : Vybrané snímky budou vymazány.

9