Съдържание

Запознаване с фотоапарата 1 Идентификация на функциите / 4Съдържание на фотоапарата Живот на батерията и брой снимки 5(оставащо време за запис) Индикатор за LCD монитора 6 Кръгъл плъзгач за режима 7

Заснемане на снимка 8 Възпроизвеждане / Изтриване на снимки 9 Изтегляне на снимки 10 Спецификации 11

Запознаване с фотоапарата

Microsoft, Windows и емблемата на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Всички имена на марки и продукти в това ръководство са регистрирани търговски марки на съответните им фирми.

Съдържанието и илюстрациите в това ръководство може да бъдат променяни без предварително уведомяване за надстройка на функциите на фотоапарата.

За допълнителна информация вж. ръководството за потребителя, приложено към компактдиска със софтуера.

Към приложения към фотоапарата компактдиск със софтуера са включени PDF документи на ръководството за потребителя. Потърсете PDF файловете в Windows Explorer. Преди да отворите PDF файловете, трябва да инсталирате програмата Adobe Reader, включена към компактдиска със софтуера.

APСКИБЪПГ

1