BELANGRIJKE

WAARSCHUWING WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR INSTALLATIE

Beschadiging van de isolatie van elektrische onderdelen kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel hem niet bloot aan warmtebronnen, radiatoren of andere hittebronnen.

Sluit niet meerdere apparaten op hetzelfde meervoudige stopcontact aan. De koelkast moet altijd worden aangesloten op een eigen stopcontact waarvan het voltage overeenkomt met dat van het typeplaatje.

-- Hierdoor is een goede werking verzekerd en wordt overbelasting van de elektriciteitskabels

in huis, die bij oververhitting brand kunnen veroorzaken, voorkomen.

Steek nooit een stekker in een loszittende wandcontactdoos.

-- Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik geen snoer met scheuren of schuurschade over de lengte of aan één van de uiteinden.

Niet aan het elektriciteitssnoer trekken of het te sterk ombuigen.

Het elektriciteitssnoer niet verdraaien of knopen.

Het elektriciteitssnoer niet over een metalen voorwerp hangen, geen zwaar voorwerp op het snoer plaatsen, het snoer niet tussen twee voorwerpen in brengen of het snoer in de ruimte achter het apparaat duwen.

-- Let erop dat u tijdens het verplaatsen de koelkast niet over het snoer schuift of het snoer op andere wijze beschadigt.

-- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de koelkast.

-- Het gebruik van spuitbussen in de buurt van een koelkast kan een ontploffing of brand veroorzaken.

-- Zorg dat de netkabel niet sterk wordt gebogen en plaats er geen zware producten op.

• Deze koelkast dient vóór het gebruik op de juiste wijze volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing te worden aangesloten en geplaatst.

veiligheidsinformatie _05

DA68-02833B-10.indb 5

2014. 3. 29. �� 10:55