servicecenter geleverd zijn.U moet erop toezien dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

Houd vingers uit de buurt van klemmende onderdelen: tussenruimtes tussen de deuren en de kast zijn met opzet klein.

Laat kinderen niet aan de deur hangen. Dit kan namelijk ernstig letsel veroorzaken.

Er bestaat een risico dat kinderen opgesloten raken. Laat kinderen niet in de koelkast gaan.

Flessen moeten dicht naast elkaar worden geplaatst, zodat zij er niet uit kunnen vallen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedingswaren in een huishoudelijke omgeving.

Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser en ijsmakeremmer.

-- Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Geen handen, voeten of metalen voorwerpen (zoals eetstokjes, etc.) tussen de vloer of de achterkant van de koelkast brengen.

10_ veiligheidsinformatie

-- Dit kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.-- Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.

• Probeer niet zelf de koelkast te repareren, uit elkaar te halen of te wijzigen.

-- Geen andere zekering gebruiken (zoals koper, staal draad, etc.) dan de standaardzekering.

-- Als reparatie of herinstallatie van de koelkast vereist is, moet u contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecenter.

-- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, brand, problemen met het apparaat of letsel.

• Als de koelkast een vreemd geluid maakt, brandt, een vreemde geur of rook ontwikkelt, trek dan onmiddellijk de stekker eruit en neem contact op met het dichtstbijzinde servicecenter.

-- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok of brandgevaar.Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de

DA68-02833B-10.indb 10

2014. 3. 29. �� 10:55