Spuit geen vluchtige materialen zoals insecticide op de buitenkant van het apparaat.

-- Dit is niet alleen schadelijk voor mensen, maar kan ook leiden tot een elektrische schok, brand of problemen met het apparaat.

Gebruik geen haardroger om de binnenkant van de koelkast te drogen. Plaats geen aangestoken kaars in de koelkast om slechte geuren te verwijderen.

-- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Vul het waterreservoir, de ijslade, de waterblokjes alleen met drinkwater (mineraal water of gezuiverd water).

-- Vul het reservoir niet met thee of sportdranken, dit kan de koelkast beschadigen.

Laat kinderen niet aan de deur hangen. Dit kan namelijk ernstig letsel veroorzaken.

-- Kinderen kunnen in de koelkast opgesloten raken.Let erop dat kinderen niet in de koelkast stappen.

Laat de deuren van de koelkast niet open wanneer er geen toezicht is en laat kinderen niet in de koelkast klimmen.

Voorkom dat baby's of kinderen in de lade klimmen.

-- Er kan verstikking optreden door opsluiting of persoonlijk letsel.

Ga niet zitten op de vriezerdeur. -- De deur kan kapot zijn en

persoonlijk letsel veroorzaken.

Gebruik geen mechanische apparatuur of andere gereedschappen die niet door de fabrikant worden aanbevolen om het ontdooiproces te bespoedigen.

Beschadig het koelcircuit niet.

Zet het koelkastplateau niet op zijn kop. Plateaustopper werkt mogelijk niet.-- Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken door vallen van het glazen plateau.

• In geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, etc.) dient u onmiddellijk te ventileren zonder de stekker aan te raken. Raak het apparaat of het elektriciteitssnoer niet aan.

-- Gebruik geen ventilator.-- Een vonk kan tot een explosie of brand leiden.

Gebruik alleen de LED-lampjes die door de fabrikant of het

veiligheidsinformatie _09

DA68-02833B-10.indb 9

2014. 3. 29. �� 10:55