problemen oplossen

PROBLEEM

OPLOSSING

 

 

De koelkast werkt

• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

helemaal niet of de

• Is de temperatuurcontrole op het voorpaneel juist ingesteld?

temperatuur is te

• Schijnt de zon op de koelkast of zijn er warmtebronnen vlakbij?

hoog.

• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur?

 

 

 

De voedingswaren

• Is de temperatuurcontrole op het voorpaneel op de koudste temperatuur ingesteld?

in de koelkast zijn

• Is de omgevingstemperatuur te laag?

bevroren

 

 

 

Er zijn ongewone

• Controleer of het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond staat.

geluiden.

• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur?

 

• Liggen er vreemde voorwerpen achter of onder het apparaat?

 

• Komt het geluid van de compressor in de koelkast?

 

• U hoort een tikkend geluid wanneer de verschillende accessoires samentrekken of

 

uitzetten.

 

 

De hoeken aan

• In de voorste hoeken van het apparaat bevinden zich hittebestendige buizen om

de voorkant en

condensvorming te vermijden. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt, functioneren

de zijkanten

ze mogelijk niet altijd doeltreffend. Maar dit is abnormaal.

van de kast zijn

• Bij heel vochtige weersomstandigheden kan zich condens vormen op het

buitenoppervlak van het apparaat, wanneer het vocht in de lucht in contact komt met

warm en er treedt

het koele oppervlak van het apparaat.

condensvorming

 

op.

 

 

 

U kunt een

• Dit is het koelmiddel dat de binnenkant van het apparaat koelt.

vloeistof horen

 

borrelen in de

 

koelkast.

 

 

 

Er hangt een

• Zijn er bedorven voedingswaren in de koelkast?

onaangename geur

• Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld: vis) luchtdicht worden

in de koelkast.

verpakt.

 

• Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht voedingswaren

 

weg.

 

 

Er heeft zich een

• Worden de luchtuitlaten geblokkeerd door voedingswaren in de koelkast?

laag ijs op de

• Leg de voedingswaren zo ver mogelijk uit elkaar om de ventilatie te bevorderen.

wanden van de

• Is de deur volledig gesloten?

koelkast gevormd.

 

 

 

Condens vormt

• Voedingsproducten met een hoog watergehalte worden onbedekt bewaard met een

zich aan de

hoge vochtigheidsgraad of de deur heeft gedurende langere tijd open gestaan.

binnenkant van de

• Sla de producten op met een deksel of in gesloten plastic bakjes.

koelkast en rond

 

de groenten.

 

 

 

28_ problemen oplossen

DA68-02833B-10.indb 28

2014. 3. 29. �� 10:56