De koelkast niet reinigen door er water op te sproeien.

Geen benzeen, thinner of bleekmiddel gebruiken om de koelkast te reinigen.

-- Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.

Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser.

-- Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

• Voordat u de koelkast reinigt of onderhoud pleegt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

-- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.

BELANGRIJKE

WAARSCHUWING WAARSCHUWINGSTEKENS VOOR HET VERWIJDEREN

• Laat de legplateaus op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.

Controleer, voordat u het apparaat weggooit, of er geen leidingen aan de achterzijde beschadigd zijn.

R-600a of R-134a wordt als koelmiddel gebruikt. Controleer het etiket van de compressor aan de achterzijde van het apparaat of het typeplaatje binnen in de koelkast om te zien welk koelmiddel voor uw koelkast wordt gebruikt.

Als dit product ontvlambaar gas bevat (koelmiddel R-600a), neem dan contact op met uw gemeente betreffende veilige verwijdering van dit product. Cyclopentaan wordt gebruikt als een geblazen gas voor isolatiedoeleinden.

De gassen in isolatiemateriaal vereisen een speciale verwijderingsprocedure. Neem contact op met uw gemeente over de ecologisch veilige verwijdering van dit product.

Let erop dat geen van de leidingen aan de achterzijde van het apparaat voor de verwijdering is beschadigd.

De leidingen moeten in een open ruimte worden gesloopt.

Als u deze of andere koelkast(en) verwijdert, haal dan de deurstrips, deurslot eruit zodat kleine kinderen of dieren er niet zich niet kunnen opsluiten.

veiligheidsinformatie _13

DA68-02833B-10.indb 13

2014. 3. 29. �� 10:55