Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op een plaats waar hij nat zou kunnen worden.

-- Beschadiging van de isolatie van elektrische onderdelen kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Steek de stekker op de juiste manier in de wandcontactdoos terwijl het snoer naar beneden hangt.

-- Als u de stekker omgekeerd in de wandcontactdoos steekt, kan de elektriciteitsdraad afbreken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Let erop dat de netstekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van de koelkast.

Let erop dat u tijdens het verplaatsen de koelkast niet over het snoer schuift of het snoer op andere wijze beschadigt.

-- Dit veroorzaakt brandgevaar.

Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.

-- Er bestaat verstikkingsgevaar als kinderen de verpakking over het hoofd trekken.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de netstekker bereikbaar blijft.

06_ veiligheidsinformatie

-- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok of brand door electriciteitslek.

Dit apparaat niet vlakbij een kachel of ontvlambaar materiaal zetten.

Dit apparaat niet installeren op een vochtige, vettige of stoffige plek, niet in direct zonlicht en niet in aanraking met water (regendruppels).

Dit apparaat niet installeren op een plaats waar mogelijk gas kan ontsnappen.

-- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Als zich stof of water in de koelkast bevindt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Samsung Electronics servicecenter.

-- Hiermee voorkomt u brand.

Ga niet bovenop het apparaat staan of plaats geen voorwerpen (zoals wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen etc.) op de koelkast.

-- Dit kan een elektrische schok, brand, problemen met het product of lichamelijk letsel veroorzaken.

DA68-02833B-10.indb 6

2014. 3. 29. �� 10:55