vriezer. Plaats geen flessen of glazen bakken in de vriezer.

-- Als gevolg van het bevriezen van

de inhoud kan het glas breken en persoonlijk letsel veroorzaken.

Breng zelf geen wijzigingen in de werking van de koelkast aan.

-- Ingrepen of wijzigingen kunnen lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen ten gevolge hebben.

Alle ingrepen of wijzigingen die door derden worden uitgevoerd aan deze compleet afgeleverde koelkast worden niet door de Samsung-garantie gedekt, en Samsung is ook niet verantwoordelijk voor veiligheidsproblemen en schade die het gevolg zijn van ingrepen door derden.

Sluit de luchtgaten niet af. -- Wanneer de luchtgaten

afgesloten worden, vooral met een plastic zak, kan de koelkast overkoeld worden.

Gebruik alleen de ijsmaker die bij de koelkast is meegeleverd.Veeg overtollig vocht van de binnenkant en laat de deuren open.

-- Er kunnen zich slechte geuren en schimmels vormen.

12_ veiligheidsinformatie

Als de koelkast nat is geworden, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Samsung Electronics servicecenter.

VOORZORGSTEKENS VOOR VOORZORG REINIGEN EN ONDERHOUD

• Spuit geen schoonmaakmiddelen rechtstreeks op de display.

-- Afgedrukte letters op het display kunnen loskomen.

Als er vreemde stoffen zoals water in het apparaat is terechtgekomen, moet u de stekker eruit trekken en contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecenter.

-- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.

Verwijder regelmatig alle vreemde stoffen, zoals stof of water van de stekkeraansluitingen en contactpunten met behulp van een droge doek.

-- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig met een droge doek.

-- Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.

DA68-02833B-10.indb 12

2014. 3. 29. �� 10:55