Пульт Samsung Smart Control

: натисніть цю кнопку, щоб тимчасово вимкнути звук.

-- AD: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вивести на екран Ярлики доступності, яка дозволяє увімкнути або вимкнути меню надання доступу.

MIC: використовуйте мікрофон для роботи з функціями управління голосом та інших голосових функцій.

: увімкнення і вимкнення телевізора.

SOURCE: відображення та вибір доступного джерела відеосигналу.

MENU/123: відображення кнопок із цифрами, кнопки керування вмістом та інших функціональних кнопок на екрані для зручного запуску функцій. -- Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб запустити функцію Розпізнавання голосу.

Y: регулювання гучності. <P >: перемикання каналів.

POINTER: торкніться пальцем кнопки POINTER і порухайте пультом Samsung Smart Control. Вказівник на екрані рухатиметься у напрямку руху пульта Samsung Smart Control. Натисніть кнопку POINTER, щоб вибрати або виконати елемент у фокусі.

<>¡£: переміщення фокуса і зміна значень у меню телевізора.

(введення): вибір чи виконання сфокусованих пунктів.

-- натисніть і утримуйте палець на потрібному елементі, щоб відкрити екран Гід.

RETURN: повернення до попереднього меню чи каналу.

-- EXIT: натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб вийти з поточної функції на екрані телевізора.

: керування вмістом під час відтворення мультимедійного вмісту, наприклад відеофайлів, зображень чи музики. EXTRA: відображення детальної інформації про поточну програму чи канал.

SMART HUB: запуск програм Smart Hub (Дивіться в електронному посібнику розділ «Функції Smart > Smart Hub»).

Українська - 5

Українська

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 5

 

 

2015-06-03 오후 2:12:24