UE40S9AU

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Қызметтерді толық алу үшін мүмкіндігіне ие болу үшін өніміңізді мына сайтқа тіркеңіз:

www.samsung.com/register

Үлгісі________Сериялық №________

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 1

 

 

2015-06-03 오후 2:12:29