Лицензиялар

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Ұсыныс - тек ЕО үшін ғана

Samsung Electronics осы мәлімдеме арқылы, осы ТД-дың 1999/5/EC ережесінің маңызды талаптары мен басқа да тиісті шарттарына сай келетінін мәлімдейді. Ресми Сәйкестік декларациясына http://www.samsung.com, Қолдау > Өнімге қолдау көрсету қойындысына барып, үлгінің атауын енгізу арқылы қол жеткізуге болады. Бұл құрылғы тек үй ішінде ғана қолдануға болады.

Бұл құрылғыны барлық ЕО елдерінде қолдануға болады.

Осы құрылғыны дұрыс тастау (Қоқысқа тасталатын электр & және электроника құрылғысы)

(Жеке қоқыс тастау жүйесін қолданатын елдерге қатысты)

Өнімдегі, оның керек-жарақтары немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлақаспабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесіңізді қосу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өңдеуден өткізетін жерге апарып тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залалсыз түрде қайта өңдеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы егжей- тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен танысуы керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек- жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып тастауға болмайды.

Осы өнімнің батареяларын қоқысқа дұрыс тастау

(Жеке қоқыс тастау жүйесін қолданатын елдерге қатысты)

Батареядағы, нұсқаулықтағы немесе орамдағы мына белгі, осы өнімнің батареяларын, қолданыстан шыққаннан кейін басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды дегенді көрсетеді. Егер батареяда Hg, Cd немесе Pb тәрізді химиялық элементтердің белгілері көрсетілсе, онда аталмыш батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасынның мөлшері, Еуропалық Одақтың 2006/66 ережесінде ұсынылған деңгейден артық екендігін білдіреді. Батареяларды дұрыс тастамаған жағдайда, бұл элементтер адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғап, материалдарды қайта қолдануға өз үлесіңізді тигізу үшін, батареяларды басқа қоқыстардан бөліп, таусылған батареяларды қабылдайтын жергілікті мекемеге тапсырыңыз.

Казақ - 14

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 14

 

 

2015-06-03 오후 2:12:36