Samsung Smart Control құралы

: Дыбысты уақытша сөндіру үшін осы түймешікті басыңыз.

-- AD: Қолжетімділік мәзірлерін қосатын Арнайы мүмкіндіктердің төте жолдары экранын қосу немесе сөндіру үшін осы түймешікті басып ұстап тұрыңыз.

MIC: Микрофонды Дыбыспен басқару және Дыбыс функциялары үшін пайдаланыңыз.

: ТД-ды қосуға және сөндіруге арналған.

SOURCE: Қолжетімді видео сигнал көздерін көрсетуге және таңдауға арналған.

MENU/123: Функцияларды ыңғайлы түрде іске қосу үшін сандары бар түймешіктерді, мазмұнды басқаратын түймешікті және басқа функция түймешіктерін экранға шығарады.

-- Дауысты тану функциясын іске қосу үшін осы түймешікті басып ұстап тұрыңыз.

Y: Дыбыс деңгейін өзгертеді. <P >: Арнаны ауыстырады.

POINTER: Саусағыңызды POINTER түймешігіне қойып, Samsung Smart Control құралын жылжытыңыз. Экрандағы меңзер Samsung Smart Control құралын қозғаған бағытқа қарай жылжиды. Таңдау немесе меңзер қойылған элементті іске қосу үшін POINTER түймешігін басыңыз.

<>¡£: Меңзерді жылжытады және ТД мәзірінде көрсетілген мәндерді өзгертеді.

(Кіру): Меңзер қойылған элементті таңдайды немесе іске қосады. -- Нұсқау. шығару үшін басып ұстап тұрыңыз.

RETURN: Алдыңғы мәзірге немесе арнаға оралуға арналған.

-- EXIT: ТД экранында қазір қосылып тұрған функциядан шығу үшін осы түймешікті басып ұстап тұрыңыз. : Бейнефильм, сурет немесе саз тәрізді медиа мазмұнды ойнату барысында мазмұнды басқарады. EXTRA: Ағымдық бағдарламаға қатысты ақпаратты көрсетеді.

SMART HUB: Smart Hub қолданбаларын іске қосады. (Эл. нұсқаулық тарауын, "Смарт функциялар > Smart Hub.") бөлімін қараңыз.

Казақ - 5

Казақ

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 5

 

 

2015-06-03 오후 2:12:31