UE40S9AU

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.

Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайтіі

www.samsung.com/register

Модель ____________Серійний номер ___________

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 1

 

 

2015-06-03 오후 2:12:22