Ақаулықты түзету және жөндеу

Ақаулықты түзету

Егер ТД-да ақау бар сияқты болса, әуелі осы ықтимал ақаулықтар мен шешімдер тізімін қараңыз. Сондай-ақ, эл. нұсқаулықтың Ақаулықты түзету бөлімін қараңыз. Егер ақаулықты түзету үшін берілген кеңестердің біреуі де көмектеспесе, “www.samsung.com” торабындағы Қолдау пәрменін басыңыз немесе осы нұсқаулықтың артқы мұқабасындағы тізімде көрсетілген байланыс орталығына қоңырау шалыңыз.

-- Осы TFT LED панелін жасап шығару үшін күрделі технология бойынша жасалған кіші пикселдер қолданылды. Дегенмен, экранда шамалы жарық немесе күңгірт пикселдер бар болуы мүмкін. Бұл пикселдер құрылғы жұмысына әсер етпейді.

--ТД-ды оңтайлы күйде ұстау үшін бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз. ТД мәзіріндегі Қазір жаңарту немесе Автоматты жаңарту функцияларын пайдаланыңыз (MENU > Қолдау > Бағдарламалық құралды жаңарту > Қазір жаңарту немесе MENU > Қолдау > Бағдарламалық құралды жаңарту > Автоматты жаңарту).

Ақаулық

Шешімі және түсіндірмесі

ТД қосылмайды.

Қорек сымының қосылып және қашықтан басқару пультінің

 

батареяларының таусылып қалмағанына және дұрыс жұмыс істеп

 

тұрғанына көз жеткізіңіз. Қорек сымы дұрыс қосылып, қашықтан

 

басқару пульті қалыпты жұмыс істеп тұрса, ақау антенна сымының

 

қосылымына байланысты болуы немесе кабель/жерсерік ресивері

 

қосылмай тұруы мүмкін. Антенна қосылымын тексеріңіз не кабель/

 

жерсерік ресиверін қосыңыз.

 

 

ТД іске қосылмайды.

АТ сымының қабырғадағы розеткаға және ТД-ға мықтап жалғанғанына

 

көз жеткізіңіз.

 

Қабырғадағы розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

 

ТД-дың Pтүймешігін басып, ақаулықтың қашықтан басқару пультіне

 

байланысты емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер ТД қосылса, төмендегі

 

“Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді” тармағын қараңыз.

 

 

Ақаулық

Шешімі және түсіндірмесі

 

 

Ешбір сурет/видео жоқ.

Сымдардың қосылымдарын тексеріңіз. ТД-ға және сыртқы

 

құрылғыларға қосылған барлық сымдарды ағытып, қайта жалғаңыз.

 

Сыртқы құрылғылардың (Кабель/жерсерік ресивері, DVD, Блю-рей,

 

т.с.с.) видео шығысын ТД-дың кіріс ұяшықтарына сәйкес келтіріп

 

жалғаңыз. Мысалы, сыртқы құрылғының шығысы HDMI болса, оны

 

ТД-дың HDMI кіріс ұяшығына жалғаңыз.

 

Жалғанған құрылғылардың тоққа қосылғанына көз жеткізіңіз.

 

Дұрыс сигнал көзін таңдауды ұмытпаңыз.

 

Құрылғыны ағытып, содан кейін қорек сымын қайта жалғап, қайта іске

 

қосыңыз.

 

 

Қашықтан басқару пульті

Қашықтан басқару пультінің батареяларын ауыстырыңыз.

жұмыс істемейді.

Батареялардың полюстерінің (+/–) дұрыс бағытта орнатылғанына көз

 

жеткізіңіз.

 

Пульт сенсорының сигнал шығатын терезесін тазалаңыз.

 

Қашықтан басқару пультін ТД-ға 1,5~1,8 м қашықтықтан тура бағыттап

 

көріңіз.

 

 

Кабель не жерсерік

Кабель немесе жерсерік ресиверінің қашықтан басқаратын пультін, ТД-

ресиверінің қашықтан

ды басқаратын етіп бағдарламалаңыз. SAMSUNG ТД кодын, Кабель

басқару пульті ТД-ы

немесе жерсерік ресиверінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

қоспайды/сөндірмейді

 

немесе дыбысын

 

реттемейді.

 

 

 

Казақ - 8

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 8

 

 

2015-06-03 오후 2:12:33