Ліцензії

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Рекомендації – лише для ЄС

Цим компанія Samsung Electronics стверджує, що цей телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана відповідає усім важливим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.

Офіційну Декларацію сумісності шукайте за адресою http://www.samsung.com, перейдіть до розділу «Підтримка > Пошук пристрою» і введіть номер моделі. Цей виріб можна використовувати лише у приміщенні.

Цей виріб можна використовувати в усіх країнах ЄС.

Правила утилізації виробу (відходи електричного та електронного обладнання) (Стосується країн, в яких запроваджено системи роздільної утилізації)

Це позначення на виробі, приладді або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації виріб і його електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційного негативного впливу на навколишнє середовище або здоров’я людей внаслідок неправильної утилізації, а також для раціональнішого використання матеріальних ресурсів, відокремте цей виріб від інших відходів та здайте його на утилізацію у встановленому порядку.

Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для нешкідливої для довкілля переробки індивідуальним користувачам слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади.

Компаніям слід звертатися до постачальників для уточнення умов договору придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Правила утилізації батарей виробу

(Стосується країн, в яких запроваджено системи роздільної утилізації)

Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батареї її не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень, визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним чином не утилізувати, ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і для повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх через місцевий пункт безкоштовного прийому використаних батарей.

032

Українська - 14

[40S9-RU]BN68-07511H-00L04.indb 14

 

 

2015-06-03 오후 2:12:29