Installatie

Het dockingstation moet altijd zijn aangesloten en ingeschakeld.

Installeer het dockingstation op een locatie zonder obstakels en zonder valgevaar.

1m Circa

Circa

0,5

m

 

Circa

0,5

m

 

DC-IN

1Sluit de stekker van de batterijlader aan op het dockingstation

Sluit het netsnoer

Steek de stekker

2aan op de

3in het stopcontact

batterijlader

 

Wanneer u de batterijlader gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de zijde met de sticker zich aan de onderkant bevindt.

NEDERLANDS-08