Waarschuwingen over de batterij

Verwijder de batterij in dit product niet zelf, en doe er ook geen pogingen toe. Als de batterij moet worden vervangen, neemt u contact op met uw serviceprovider of een onafhankelijke, erkende deskundige. Deze instructies zijn opgesteld om uitsluitend te worden gebruikt door uw serviceprovider en onafhankelijke, erkende deskundigen.

WAARSCHUWING

VERWIJDER VOOR UW EIGEN VEILIGHEID DE BATTERIJ NIET ZELF, DOE ER OOK GEEN POGINGEN TOE EN WERP DE BATTERIJ OOK NIET IN HET VUUR. HAAL DE BATTERIJ NIET UIT ELKAAR, VERPULVER DEZE NIET EN MAAK ER GEEN GATEN IN.

Hoe u de batterij verwijdert

Haal de POWERbot uit de batterijlader/het dockingstation alvorens deze te demonteren.

U dient voor uw eigen veiligheid de POWERbot uit te schakelen alvorens deze te demonteren.

1 Leg de POWERbot neer, keer deze om en verwijder 2 schroeven.

2 Verwijder het deksel van de stofopvangbak.

3 Neem de batterij uit de opening en koppel de aansluiting los.

Correcte verwijdering van de batterij in dit product(Van toepassing in landen waar batterijen gescheiden worden ingezameld.)

De markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden meegegeven. Waar aangeduid geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij kwik, cadmium en lood bevat in een hogere concentratie dan EU-richtlijn 2006/66.

De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Voor informatie over de vervanging ervan neemt u contact op met uw serviceprovider. Probeer de batterij niet te verwijderen en werp deze niet in het vuur. Haal de batterij niet uit elkaar, verpulver deze niet en maak er geen gaten in. Als u van plan bent dit product weg te werpen, zal de afvalverwerker de juiste maatregelen nemen om het product te recyclen en verwerken, ook voor wat betreft de batterij

NEDERLANDS-37