De Virtual Guard installeren

De infraroodstralen van de Virtual Guard voorkomen dat de POWERbot bepaalde gebieden betreedt.

✻✻(Alleen meegeleverd bij SR2M707✴✴✴-serie Bij de SR2M704✴✴✴- / SR2M705✴✴✴- / SR2M706✴✴✴- serie is een extra aanschaf vereist.)

De afstand voor de virtuele muur bedraagt minimaal 2,5 m en kan verschillen afhankelijk van de omgeving en de bewegingsstatus van de POWERbot.

Virtual Guard

1Druk op de aan-uittoets om het apparaat in te schakelen.

Het voedingslampje (rood) gaat knipperen.

2Installeer de Virtual Guard waar u de toegang van de POWERbot wilt beperken

Zorg ervoor dat de afstandssensor zich in de gewenste richting bevindt, om een onzichtbare barrière te vormen (die de toegang voor de POWERbot blokkeert).

NEDERLANDS-15