Problemen oplossen

Symptoom

Controleren

 

ffControleer of de noodstopschakelaar is ingeschakeld.

 

ffControleer of alle pictogrammen worden weergegeven op het display.

 

ffControleer of de batterij van de POWERbot leeg is.

De POWERbot werkt

–– Wanneer "Lo" wordt weergegeven, plaatst u de POWERbot aan het

helemaal niet.

dockingstation om op te laden.

 

–– Wanneer het batterijlampje knippert, plaatst u de POWERbot handmatig aan

 

het dockingstation om op te laden. (Alleen bij de SR1M701✴✴✴-serie)

 

ffVervang de batterijen (type AAA) wanneer de afstandsbediening niet werkt.

 

 

 

ffWanneer "Lo" wordt weergegeven op het display, plaatst u de POWERbot aan het

 

dockingstation om op te laden.

 

ffWanneer het batterijlampje knippert, plaatst u de POWERbot handmatig aan het

De POWERbot is tijdens

dockingstation om op te laden. (Alleen bij de SR1M701✴✴✴-serie)

het reinigingsproces

ffWanneer de POWERbot wordt geblokkeerd door een obstakel, zoals een snoer of

gestopt.

drempel, tilt u het apparaat op om het obstakel te omzeilen.

 

–– Als er stoffen of draden in het rijwiel verwikkeld zijn geraakt, schakelt u de

 

noodstopschakelaar uit en verwijdert u de stoffen of draden voordat u het

 

gebruik van het apparaat hervat.

 

 

 

ffAls het "Filterinspectie-indicatielampje" wordt weergegeven, schakelt u de

 

noodstopschakelaar uit en reinigt u de stofopvangbak.

 

ffWanneer de stofopvangbak te vol is, kan de zuigkracht afnemen. Schakel de

 

noodstopschakelaar uit en leeg de stofopvangbak.

Zuigkracht is zwak.

ffAls de zuigopening (aan de onderzijde van de POWERbot) wordt geblokkeerd

 

door vuil of ander materiaal, schakelt u de noodstopschakelaar uit en verwijdert

 

u het materiaal.

 

ffWanneer er plotseling meer geluid wordt geproduceerd, schakelt u de

 

noodstopschakelaar uit en leegt u de stofopvangbak.

 

 

 

ffControleer of er sprake is van een stroomstoring of dat de stekker uit het

De POWERbot kan het

stopcontact is getrokken.

ffVerwijder alle obstakels rond het dockingstation die er mogelijk voor kunnen

dockingstation niet

zorgen dat de POWERbot niet kan terugkeren naar het dockingstation.

vinden.

ffWanneer er zich vuil of ander materiaal op de oplaadcontactpunten bevindt, kan

 

 

dit van invloed zijn op het oplaadproces. Reinig de oplaadcontactpunten.

 

 

 

ffControleer of het dockingstation in het geval van een houten vloer in het

 

verlengde van de nerven is geplaatst.

De POWERbot begint

ffDe POWERbot reinigt mogelijk in een diagonale richting omdat dit de kortste

plotseling in diagonale

route naar een ander gebied is. Het apparaat verplaatst zich mogelijk ook in een

richting te reinigen.

diagonale richting als er onder die hoek contact is geweest met een obstakel, als

 

het apparaat onder die hoek is opgeladen bij het dockingstation, of omdat dit in

 

de richting van de nerven van de houten vloer of de voegen van de tegelvloer is.

 

 

 

ffAls u de rode stip rechtstreeks op de POWERbot richt, beweegt deze zich

Gericht reinigen werkt

mogelijk niet in de gewenste richting.

–– Richt de rode stip binnen 0,5 m van de POWERbot op de vloer.

niet.

✻✻Gebruik de functie Gericht reinigen niet in direct zonlicht, bij fel licht of op

 

 

donkere vloeren.

 

 

NEDERLANDS-35