De POWERbot gebruiken

Schakel de noodstopschakelaar in aan de onderzijde van de unit voordat u de POWERbot gebruikt.

Het apparaat in- en uitschakelen

Houd de toets langer dan 3 seconden ingedrukt.

• Wanneer de POWERbot 30 minuten niet wordt gebruikt,

WAARSCHUWING

SR1M70✴✴U- / SR2M70✴✴U-serie: schakelt over op energiespaarstand.

SR1M70✴✴W- / SR2M70✴✴W-serie: keert automatisch terug naar het dockingstation

 

 

om te worden opgeladen.

Automatische reiniging starten

Druk op deze toets en laat los. De POWERbot beweegt en reinigt de ingestelde gebieden automatisch één keer.

✻✻Reinigen stoppen: Druk op de toets en laat los.

De modus Lokaal reinigen gebruiken

De POWERbot reinigt een afgebakend gebied grondig.

Opladen

U kunt de POWERbot de opdracht geven om zich tijdens het reinigingsproces automatisch opnieuw op te laden bij het dockingstation.

NEDERLANDS-12