Opladen

Nadat u de POWERbot voor het eerst volledig hebt opgeladen (na de aanschaf), kunt u het apparaat 60 minuten gebruiken in de normale modus (). (Op pagina 39 vindt u de oplaadtijd.)

Slim opladen

Als de batterij van de POWERbot leeg raakt in de automatische reinigingsmodus, keert het apparaat automatisch terug naar de dockingstation om te worden opgeladen. Als de batterij voor twee derde is opgeladen, gaat de POWERbot door met het reinigen van het resterende gebied. (Maximaal 2 keer.)

• De nominale

WAARSCHUWING

ingangsspanning van dit

product is 100-240 V.

 

<SR1M701✴✴✴-serie>

<SR1M702✴✴✴- / SR1M703✴✴✴-

/ SR2M70✴✴✴✴-serie>

1Schakel de noodstopschakelaar aan de onderzijde in

U moet de noodstopschakelaar inschakelen om de POWERbot in te schakelen.

Druk op de toets en laat los.

2Laad de POWERbot handmatig op door deze op het dockingstation te plaatsen.

Zorg ervoor dat de oplaadpinnen op de POWERbot en het dockingstation goed op elkaar aansluiten.

NEDERLANDS-10

3Controleer de oplaadstatus

Bij de SR1M701✴✴✴-serie knippert het batterijlampje met tussenpozen van 1 seconde tijdens het opladen en blijft het indicatielampje op AAN staan wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Bij de SR1M702✴✴✴- /

SR1M703✴✴✴- / SR2M70✴✴✴✴-serie

geeft "" de oplaadvoortgang weer en verschijnt "FULL" wanneer het opladen voltooid is.