Перегляд додаткових функцій телевізора

Вe-Manual користувача міститься докладніша інформація про функції телевізора. Дивіться вбудований довідник e-Manual (Підтримка > e-Manual).

Завантаження посібника e-Manual

У вбудованому посібнику e-Manual міститься важлива інформація.

-- Копію посібника e-Manual можна також завантажити з веб-сайту Samsung і видрукувати або прочитати на комп’ютері.

-- Терміни, виділені жовтим, позначають пункти меню; а терміни, виділені білим жирним шрифтом, позначають кнопки на пульті дистанційного керування. Стрілочки використовуються для визначення шляху меню (наприклад: Зображ. > Режим зображення)

1.Виберіть e-Manual. Буде завантажено посібник e-Manual.

2.Виберіть категорію на бічній панелі екрана. Коли вибір буде зроблено, з’явиться список із вмістом вибраної категорії.

3.Виберіть у списку потрібний пункт. Посібник e-Manual відкриється на потрібній сторінці.

Якщо опис не поміщається на одному екрані...

Можна покрутити сторінку в один із наведених нижче способів.

••Наведіть фокус на сторінку, щоб відобразити на екрані кнопки / . Натисніть кнопку <, >.

Додаткові функції e-Manual

Завантаження сторінок за допомогою ключових слів

Натисніть кнопку Шукати на бічній панелі екрана, щоб перейти до екрана пошуку. Введіть слово, яке потрібно шукати, і виберіть Гот.. Виберіть потрібне з-поміж результатів пошуку, щоб завантажити відповідну сторінку.

Українська - 14