ТД-дың тағы басқа функцияларын қарау

e-Manual нұсқаулықта ТД функцияларына қатысты толық ақпарат қамтылған. Кіріктірілген e-Manual (Қолдау > e-Manual) қараңыз.

e-Manual іске қосу

Кіріктірілген e-Manual нұсқаулықта ақпарат қамтылған.

-- Сондай-ақ, e-Manual нұсқаулықтың көшірмесін Samsung веб-сайтынан қотарып алып, компьютерде оқуыңызға немесе басып шығаруыңызға болады.

-- Сары сөздер мәзір элементін; ақ, бөлектелген әріптермен жазылған сөздер қашықтан басқару пультінің түймешіктерін көрсетеді. Мәзір жолын көрсету үшін көрсеткілер пайдаланылады. (Мысалы: Сурет > Сурет режимі)

1.e-Manualпараметрін таңдаңыз. e-Manual нұсқаулығы жүктеледі.

2.Экранның жанынан санатты таңдаңыз. Таңдағаннан кейін, таңдалған санаттың мазмұны көрсетіледі.

3.Тізімнен элементті таңдаңыз. Сонда e-Manual нұсқаулықтың тиісті беті ашылады.

Егер сипаттама экранның бір бетіне сыймаса...

Беттерді келесі тәсілдердің бірімен шарлауға болады.

••Экранға / шығару үшін кезелімді экран бетіне орналастырыңыз. <, >түймешігін басыңыз.

Қосымша e-Manual функциялары

Беттерді кілт сөздердің көмегімен жүктеу

Іздеу бейнебетін экранға шығару үшін, экранның бүйір жағынан Іздеу түймешігін басыңыз. Іздейтін терминді енгізіп, содан кейін Дайын пәрменін таңдаңыз. Тиісті бетті жүктеу үшін іздеу нәтижелерінің ішінен элементті таңдаңыз.

Казақ - 14