Початкове налаштування

Діалогове вікно початкового налаштування з’являється, коли телевізор вмикається вперше. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити початкове налаштування, зокрема вибір мови меню, пошук каналів, під’єднання до мережі тощо. На кожному з етапів робіть вибір або пропускайте етап. Цю процедуру можна виконати згодом вручну в меню Система > Настр..

-- Якщо під’єднати будь-який пристрій до роз’єму HDMI1 перед початком встановлення, параметр Джерело каналу автоматично буде змінено на Декодер.

-- Якщо ви не бажаєте вибирати Декодер, тоді виберіть Антена.

Зміна пароля

Система > Змінити PIN

Пароль телевізора можна змінити.

1.Виконайте функцію Змінити PIN і введіть поточний пароль у полі для пароля. Пароль за замовчуванням

«0-0-0-0».

2.Введіть новий пароль, а тоді повторіть його, щоб підтвердити. Пароль змінено.

-- Якщо ви забудете PIN-код, натисніть кнопки у такій послідовності, щоб скинути PIN-код до «0-0-0-0»:

Y режимі очікування: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Вмк)

Вибір джерела відеосигналу

Вибрати під’єднаний зовнішній пристрій можна за допомогою кнопки SOURCE.

Наприклад, щоб перемкнути на ігрову приставку, яка під’єднана до другого роз’єму HDMI, натисніть кнопку SOURCE. У списку Джерело виберіть HDMI2, щоб змінити вхідний сигнал у режимі HDMI. Назви роз’ємів можуть різнитися залежно від виробу.

На екрані Джерело доступні описані нижче параметри.

Або ж просто визначте комп’ютер, під’єднаний до телевізора за допомогою кабелю HDMI, як ПК.

Аудіовідеопристрій, під’єднаний до телевізора за допомогою кабелю HDMI-DVI, можна визначити як Пристрої DVI.

Інформація

Перегляд відомостей про під’єднаний пристрій.

Кнопка TOOLS

Виберіть роз’єм, до якого підключено зовнішній пристрій, тоді натисніть і утримуйте кнопку введення. Доступні описані нижче функції.

-- Доступні варіанти роз’ємів можуть різнитися.

Змін. назву

перейменуйте пристрої, під’єднані до телевізора, для зручності ідентифікації джерел зовнішнього сигналу.

Наприклад, під’єднаний до телевізора за допомогою кабелю HDMI-DVI комп’ютер можна визначити як DVI PC.

Anynet+ (HDMI-CEC)

З’явиться список під’єднаних до телевізора пристроїв Anynet+ (HDMI-CEC).

-- Цей параметр доступний, лише коли для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк.

Видалити USB-пристрій

Використовується для безпечного від’єднання пристроїв USB від телевізора. Цей параметр доступний, лише якщо вибрано пристрій USB.

Українська - 12