ТД-ға құрылғыларды жалғау

Өнімнің артқы жағында орналасқан ұяшықтарды пайдаланып, әр түрлі сыртқы құрылғыларды қосуға болады. Ұяшықтарды тексеріп, содан кейін қолдау көрсетілетін құрылғылар туралы толық ақпаратты, жинақпен бірге берілген құрастыру нұсқауларынан қараңыз.

COMMON INTERFACE ұяшығына (ТД қарау картасының ұяшығы) қосылу

-- CI картасын немесе CI картасының адаптерін қосу немесе ағыту үшін ТД-ды сөндіріңіз.

CI Card адаптерін жалғау

Адаптерді суретте көрсетілгендей жалғаңыз.

-- CI CARD адаптерін орнату үшін ТД-ға жапсырылған жапсырманы алыңыз. CI CARD адаптерін жалғау үшін мына қадамдарды орындаңыз.

-- Адаптерді қабырғалық жинақты орнатпай немесе “CI немесе CI+ CARD" картасын салмай тұрып орнатуды ұсынамыз.

1. CI CARD адаптерін 1-ші құрылғыдағы екі саңылауға салыңыз.

-- Екі саңылауды ТД-дың артындағы COMMON INTERFACE ұяшықтың қасынан табыңыз.

2.CI CARD адаптерін 2-ші құрылғының COMMON INTERFACE ұяшығына жалғаңыз.

3."CI немесе CI+ CARD" картасын салыңыз.

CI Card адаптерін және CI картасын (қарау картасы) ТД-ды қабырғаға орнатпай тұрып салуды ұсынамыз, себебі, орнатқаннан кейін бұл әрекеттерді орындау қиын және қауіпті болуы мүмкін.

English Казақ

Казақ - 7