Лицензиялар

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Қимылсыз суретке қатысты ескерту

Экраннан қимылсыз суреттерді (мысалы, jpeg сурет файлдары), қимылсыз сурет элементтерін (мысалы, ТД арнасының логотипі, экранның астыңғы жағындағы биржа және жаңалықтар жолағы, т.с.с.) немесе панорама немесе 4:3 пішіміндегі бағдарламаларды көрсетпеуге тырысыңыз. Қимылсыз суреттерді үздіксіз көрсеткенде, LED экранда суреттің сапасына әсер ететін, қосарлы суреттер пайда болуы мүмкін. Бұндай әсерді азайту үшін келесі ұсыныстарды орындаңыз:

••ТД-дан бір арнаны ұзақ уақыт көрмеңіз.

••Кез келген суретті әрқашан экранға толық шығарып көріңіз. Пішімдерді барынша сәйкестіру үшін ТД-дың сурет пішімі мәзірін қолданыңыз.

••Сурет қалып қоймас үшін жарықтылық пен контраст мәндерін азайтыңыз.

••ТД-дың суреттің басылуын немесе экранның жануын болдырмайтын функцияларының барлығын пайдаланыңыз. Толық ақпаратты эл. нұсқаулықтан қараңыз.

Ұсыныс - тек ЕО үшін ғана

Samsung Electronics осы мәлімдеме арқылы, осы ТД-дың 1999/5/EC ережесінің маңызды талаптары мен басқа да тиісті шарттарына сай келетінін мәлімдейді.

Ресми Сәйкестік декларациясына http://www.samsung.com, Қолдау > Өнімге қолдау көрсету қойындысына барып, үлгінің атауын енгізу арқылы қол жеткізуге болады.

Бұл құрылғы тек үй ішінде ғана қолдануға болады.

Бұл құрылғыны барлық ЕО елдерінде қолдануға болады.

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Казақ - 20